Spring til indhold

Uddannelser i Holbæk

I Holbæk kan man tage en lang række uddannelser på flere niveauer. Det brede udbud kommer alle dem til gode, som ikke ønsker at pendle i timevis for at komme til og fra sit studiested.

Der er et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, så der sikres god vejledning til studerende fra Holbæk og omegn, som kan føle sig i tvivl om studievalg, eller som har brug for rådgivning undervejs på studiet.

Desuden arbejdes der tæt sammen med byens erhvervsliv, hvilket giver gode jobmuligheder til de mange studerende, som hvert år færdiggører deres uddannelse.

Sygeplejerskeuddannelsen

I efteråret 2018 åbnede vi på Østre Skole op for det første hold sygeplejerskestuderende fra Professionshøjskolen Absalon. Uddannelsen er sidenhen flyttet til vores nyrenoverede lokaler på den gamle kaserne på Anders Larsensvej, hvor vi nu huser tre hold. Det fjerde starter i februar 2020.

At læse sygepleje i Holbæk

Sygeplejerskeuddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse, som varer 3,5 år. Efter endt studie bliver du professionsbachelor i sygepleje.

På sygeplejerskeuddannelsen bliver du teoretisk og praktisk klædt på til at varetage behandling og vejledning af patienter, borgere og pårørende på både sygehuse, genoptræningscentre og i hjemmeplejen.

Der er mulighed for at tage al praktik i Nordvestsjælland (Holbæk, Odsherred, Kalundborg og Lejre Kommuner), og næsten al undervisning foregår på Anders Larsensvej i Holbæk samt i læringslaboratoriet på Holbæk Sygehus.

Du kan læse mere om sygeplejerskeuddannelsen hos Absalon her.

Finansøkonomuddannelsen

Det første hold finansøkonomstuderende fra Zealand indfandt sig i HUSC’s nyrenoverede lokaler på Anders Larsensvej i september 2019.

At læse finansøkonomi i Holbæk

Finansøkonomuddannelsen varer to år og giver mulighed for at kombinere teori med praksis gennem et praktikophold i branchen sidst i uddannelsesforløbet. Der er et stærkt erhvervsrettet fokus igennem hele uddannelsen, hvilket styrker de studerendes muligheder for at skabe et godt kendskab til og netværk i erhvervslivet i byen, og tillige øges chancerne for et relevant praktikophold og senere ansættelse.

Som finansøkonom får du en solid økonomisk viden og et grundigt kendskab til praktiske finansielle funktioner. Du får styrket din personlige gennemslagskraft og evnen til at samarbejde med og yde rådgivning til en bred vifte af kundetyper og samarbejdspartnere. Du bliver desuden i stand til at arbejde både nationalt og internationalt.

Som uddannet finansøkonom kan du blandt andet arbejde inden for bank, forsikring, rådgivning, realkredit, revision, ejendomshandel, ejendomsadministration og økonomistyring.

Du kan læse mere om finansøkonomuddannelsen hos Zealand her.Feedback

Sidst opdateret

14.02.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Søsser Vammen

Mangler du inspiration til studievalg?

Muligheder inden for fjernstudier

Det er ikke altid lige sjovt at have kontorplads i sin stue.

Tager du en uddannelse som e-læring eller med primært fjernundervisning, kan du derfor med fordel gøre brug af HUSC. Vi har lokalerne og IT-faciliteterne til, at du kan følge med i din undervisning og afholde f.eks. studiegruppe- eller vejledermøder uden at skulle rejse langt efter det.

Her er en række eksempler på uddannelser, der kan læses som fjernstudie: