Forskning, inspiration og netværk

HUSC styrker uddannelsesnetværket i Holbæk og omegn ved deltagelse i forskningsprojekter, konferencer og netværksmøder med både kommunale, private og statslige aktører.

Holbæk Kommune har i 2015-16 sammen med Odsherred og Kalundborg kommuner samt University College Sjælland deltaget i et nordisk samarbejdsprojekt med erfarings- og vidensudveksling om uddannelses- og studiecentre. Projekterne har været delvist finansieret af Region Sjælland og Nordplus.

Dette projekt har inspireret HUSC til videreudvikling og udvidelse, så der skabes de bedste forudsætninger for et stærkt og udbytterigt uddannelsesnetværk i Holbæk.

HUSC er desuden en del af Uddannelsesnetværk Nordvestsjælland. Uddannelsesnetværk Nordvestsjælland er et projekt under Vækstforum Sjælland og fungerer som netværk for kommunale, private og statslige aktører.

Uddannelsesnetværk Nordvestsjælland skal danne rammen om nye partnerskaber og samarbejder mellem videns- og uddannelsesinstitutioner, studerende, virksomheder og offentlige institutioner samt bidrage til et vækst- og iværksættermiljø med mindre virksomheder med forretningsområder inden for undervisning, evaluering, vidensdeling, kvalitetssikring mv.

Dette samarbejde styrkes yderligere i 2021, når Østre Skole også skal huse Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), Danmarks Akkrediteringsinstitution, Danida Fellowship Centre samt dele af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Uddannelsesnetværket arrangerer en årlig konference, og flere gange årligt afholdes netværksmøder med udgangspunkt i konkrete temaer.

Senest opdateret 03-11-2021