Bliv sygeplejerske i Holbæk

Du kan læse til sygeplejerske i Holbæk ved Professionshøjskolen Absalon med studiestart i september og februar.

Uddannelsens opbygning

Sygeplejerskeuddannelsen er en professionsbacheloruddannelse på 3½ år, som vil ruste dig til at udøve sygepleje under hensyn til menneskets oplevelser, adfærd og såvel fysiske som psykiske reaktioner i forbindelse med sundhed, sygdom og lidelse. Når du er færdiguddannet bliver du professionsbachelor i sygepleje.

En spændende uddannelsesprofil

Sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk er tilrettelagt med fokus på, sundhed i og samarbejde med, det lokale nærmiljø. Uddannelsen er noget for dig, som gerne vil:

  • være en del af et lokalt forankret nærmiljø, hvor du samarbejder med sundhedsvæsenet, patienter og borgere med fokus på det sammenhængende patientforløb
  • inddrage og bidrage til det øvrige lokalsamfund gennem de aktiviteter, som indgår i studiet

Som studerende får du:

  • Gode mulighed for ansættelse når du er færdiguddannet
  • Gode undervisningsfaciliteter og et godt studiemiljø på HUSC Holbæk Uddannelses- og Studiecenter samt på Holbæk Sygehus
  • Gode muligheder for studieboliger i Holbækområdet
  • Gode muligheder for studenterjobs

Som studerende skal du:

  • have lyst til gennem dit studie at gøre en forskel for andre
  • have mod på en virkelighedsnær uddannelse som kræver tæt samarbejde med sundhedsprofessionelle, patienter og borgere
  • have lyst til at møde mennesker i alle aldre, fra forskellige kulturer i mangfoldige situationer

 Simuleret træning af praksissituationer

PÅ HUSC er der etableret nye sundhedsfaglige simulationsfaciliteter, hvor du sammen med medstuderende øver og træner praktiske færdigheder med henblik på at opnå styrket faglig sikkerhed i mødet med patienter og borgere.

På Holbæk Sygehus vil du kunne møde både sygehusets ansatte og andre studerende i Sundhedsfagligt Læringscenter, der er åbent 24/7. I realistiske omgivelser, vil du ved hjælp af moderne simulationsudstyr kunne træne dine færdigheder og øve dig i at handle og samarbejde i pressede situationer og på at udvikle nye smartere samarbejdsformer.

Læs mere om uddannelsen

Senest opdateret 29-05-2024