Samarbejdspartnere

HUSC har et tæt samarbejde med en lang række virksomheder i Holbæk og omegn, samt med både Holbæk Erhvervsforum, Kalundborgegnens Erhvervsråd og Odsherred Erhvervsforum.

Erhvervslivet er en afgørende medspiller både i finansøkonomuddannelsen og i kommende uddannelser, som retter sig mod det private arbejdsmarked.

Ligeledes har HUSC tæt samarbejde med Holbæk Sygehus og sundhedsområdet i både Holbæk Kommune og de omliggende kommuner, som sikrer sygeplejerskeuddannelsen en stærk faglig profil, der afspejler behovet i fremtidens sundhedsvæsen; bl.a. med fokus på at lette overgangene mellem den regionale og kommunale sektor.

Studerende på sygeplejerske-, pædagog- og finansøkonomuddannelsen har stor fordel af at studere lokalt, da de gennem f.eks. projektopgaver, praktikforløb og studiejobs får et godt kendskab til private såvel som offentlige arbejdspladser og jobmuligheder i byen.

HUSC samarbejder med Professionshøjskolen Absalon, Zealand, SmartLearning med flere. Der er fokus på at kvalitetsudvikle på de eksisterende uddannelser og gøde jorden for nye uddannelser i Holbæk.

De statslige institutioner – EVA, Akkrediteringsinstitutionen og STUK – der flyttede til Holbæk i 2021, er også naturlige samarbejdspartnere for HUSC og medspillere, bl.a. i forbindelse med indsamling af viden og drøftelser af nyudvikling på uddannelsesområdet.

Endelig samarbejder HUSC med andre, der ligesom os arbejder med lokalt udbud af videregående uddannelser. Det gælder både andre danske kommuner, samt det svenske netværk af lokale læringscentre, NITUS.

 

Senest opdateret 10-10-2023