Spring til indhold

Hvorfor et studiecenter?

Nye uddannelsesmuligheder i Nordvestsjælland

Vi ved, at mange unge bliver boende i den kommune, som de har boet i under uddannelse eller i nabokommunen. De slår sig ned og etablerer familie tæt på deres uddannelsessted. Vi ved, at 45-60 minutter for mange er grænsen for, hvor langt man vil pendle til uddannelse. Kan man ikke tage sin uddannelse indenfor denne radius, flytter man eller undlader at gennemføre en uddannelse. Vi ved, at mangel på kvalificeret arbejdskraft er en stopklods for vækst, og at vi også i Nordvestsjælland oplever rekrutteringsudfordringer indenfor en række brancher.

Den dominerende udvikling indenfor uddannelsesstrukturen går imod færre og større uddannelsessteder, i færre og større byer. En stor del af befolkningen – og også af de unge – bor derfor i en afstand til uddannelsesstederne, der opleves som en barriere for at tage en uddannelse. Hvis vi mener noget med en balanceret udvikling i Danmark, med at lige adgang til uddannelse og med livslang læring – så er der behov for en nytænkning af den geografiske udbredelse af uddannelserne. Denne nytænkning skal Holbæk Uddannelses- og Studiecenter være en del af.Feedback

Sidst opdateret

20.03.2017

Ansvarlig redaktør

Trine Mørck Kristiansen