Spring til indhold

Hvad er et studiecenter?

Et sted med plads til fordybelse

Et studiecenter er et fysisk sted, som rummer lokaler og udstyr til virtuel undervisning, gruppearbejde mv. Studiecentret formidler uddannelsestilbud fra uddannelsesinstitutioner, som ikke ligger i nærheden af studiecentret geografisk set. Studiecentret kan desuden varetage studievejledning og andre studieunderstøttende aktiviteter.

Studiecenteret fungerer som mødested for studerende bredt set, mægler mellem borgere der ønsker kompetenceudvikling, studerende, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner og dermed som motor for lokal og regional vækst og udvikling. Uddannelserne, som udbydes, kan løbende tilpasses arbejdsmarkedets efterspørgsel uafhængigt af en enkelt uddannelsesinstitutions særlige interessefelt. Der bør arbejdes på flere niveauer samtidigt, således at der i studiecenteret både udbydes efter-/videreuddannelse, eksisterende uddannelser og nye kombinationsuddannelser udsprunget af lokale behov.Feedback

Sidst opdateret

21.06.2019

Ansvarlig redaktør

Trine Mørck Kristiansen