Links til tilbud vedr. psykisk/social rådgivning i Holbæk kommune

Åben rådgivning - op til 30 år - hver torsdag, psyk./soc.rådgiver

Sundhedsplejerske - har hotline i weekenden

Det frivillige Mentorkorps – eller lokale frivilligjobs

Pia Thim Petersenpiape@holb.dk - tlf. 72364128

Vold i parforholdet

Akutbolig – uden bolig

Borgerrådgiver – Per Timm eller Lis Møller

Akuttilbud – psykisk førstehjælp mellem kl. 8.00-23.00 - tlf. 72360606

Ungebehandling - rusmidler, alkohol, ludomani etc.

Rediger Flyt Fjern