Spring til indhold

Fremtidens decentrale uddannelser - erfaringer og muligheder

Konference i Uddannelsesnetværk Nordvestsjælland

10:00 

Registrering og formiddagskaffe

 

Krav til fremtidens uddannelser

 

10:30

Velkomst ved borgmester Christina K. Hansen

 

10:45

Hvordan arbejder vi med kvalitet og relevans i decentrale uddannelser?

Hvad er kvalitet – og hvordan relaterer spørgsmålet om kvalitet sig til de forskellige typer af decentrale uddannelser og udbud?

Oplægget forholder sig desuden til konkrete håndteringsstrategier, der kan imødegå kvalitetsudfordringer for små campusser.

Anette Dørge, Direktør Danmarks Akkrediteringsinstitution

 

Hvordan skaber vi bæredygtige og attraktive decentrale uddannelser, der understøtter lokale behov for arbejdskraft?

 

11:00

Sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk Kommune

I september 2018 begyndte de første 31 sygeplejestuderende på uddannelsen i Holbæk. Uddannelsen er blevet til i et tæt samarbejde mellem Professionshøjskolen Absalon, Holbæk Sygehus, Lejre, Odsherred, Kalundborg og Holbæk Kommuner.

Hør om hvordan det er at udvikle en selvstændig, decentral uddannelse i fællesskab. Og hvordan man tilrettelægger en uddannelse, der er fagligt koblet til det øvrige sygeplejefaglige miljø på Professionshøjskolen Absalon, men som via et tæt samarbejde med lokale aftagere giver de studerende et dynamisk samspil mellem praksis og teori.

Anne Bondesen, Studieleder Professionshøjskolen Absalon

Emil Erichsen, Projektleder HUSC/Holbæk Kommune

 

11:30

Implementering af en uddannelsesstation - hvad har vi lært indtil nu?

I Nykøbing F er uddannelsen til Produktionsteknolog udbudt via en uddannelsesstation. Uddannelsen foregår, der hvor behovet for uddannelse er og giver mulighed for tæt dialog med de virksomheder, der skal aftage de nyuddannede. Virksomhedspraktik er en del af studiet og de studerende er dermed klar til at bringe ny værdi ind i virksomhederne fra første arbejdsdag af, da de kender praksis og arbejdsgange i forvejen.

Bliv klogere på de første erfaringer med etablering af en uddannelsesstation, når Erhvervsakademi Sjælland inviterer til videndeling om orkestrering, pædagogiske og didaktiske overvejelser, relevans af uddannelsen samt tiltrækning og fastholdelse af studerende.

Lasse Wiberg, Studieleder Erhvervsakademi Sjælland

 

12:00

Pause og sandwich i Værftscafeen

 

12:45

En model for det gode samarbejde mellem uddannelse og erhvervsliv

Hvordan kan man som decentral uddannelsesinstitution skabe volumen, som motiverer de studerende? Og hvordan opdyrker man et frugtbart samarbejde med de virksomheder, der skal aftage de studerende efter endt uddannelse?

For de studerende på Syddansk Universitets campus i Slagelse er mødet med erhvervslivet en gennemgående studieaktivitet. For andet år i træk samarbejder Campus Slagelse systematisk med virksomheder gennem faste tiltag, der inddrager det omkringliggende samfund og skaber en kobling til universitetets fag gennem konkrete aktiviteter.

Få inspiration af Slagelsemodellen, og hvordan man som decentral uddannelsesinstitution skaber volumen, der motiverer de studerende. Hør om hvordan de studerende møder praksis fra første studiedag og om de foreløbige erfaringer fra samarbejdet med erhvervslivet.

Astrid Jensen, Campusleder Syddansk Universitet Slagelse

 

Centrale-decentrale uddannelseskoblinger

 

13:15

Danske behov og udfordringer i et internationalt perspektiv

Karsten Gynther er leder af forskningsprogrammet ”Digitale læringsmiljøer og didaktisk design” på Professionshøjskolen Absalon. Han har i mange år forsket i og medvirket til udvikling af nye fleksible uddannelsesdesign understøttet af digitale teknologier, som gør uddannelse tilgængelig også for borgere bosiddende i kommuner, der ligger langt fra de store uddannelsesbyer.

I sit oplæg tager Karsten Gynther afsæt i behovet for nye danske forsyningsmodeller og præsenterer de første delresultater fra en kortlægning af internationale erfaringer med formater for regional forsyning af uddannelse. Karsten Gynther præsenterer en typologi over de mest benyttede uddannelsesdesign og stiller spørgsmålet: hvorfor vi i Danmark primært anvender uddannelsesdesign, som ligner dem vi altid har kendt?

Karsten Gynther, Docent Professionshøjskolen Absalon

 

Hvad er fordele og ulemper ved decentrale uddannelser?

 

13:45

Paneldebat

En bæredygtig uddannelse motiverer de studerende til at søge ind på uddannelsen, til at fuldføre den og til at komme i job efterfølgende. En øget mangfoldighed i udbuddet af uddannelser skaber nye samarbejdsmuligheder omkring uddannelsesdagsordenen og det kalder på nytænkning af rammer og roller i uddannelsesplanlægningen.

De igangværende decentrale uddannelser er allerede genstand for evaluering, kvalitetskontrol og revidering. Med afsæt i denne baggrundsviden vil panelet drøfte, hvorfor vi bør tænke nyt og hvordan vi kan samarbejde om fremtidens uddannelser.

Lars Dinesen, Formand Udvalget Beskæftigelse og Uddannelse, Holbæk Kommune

Anette Dørge, Direktør Danmarks Akkrediteringsinstitution 

Ulla Skaarup, Rektor Erhvervsakademi Sjælland

Maj Parker Wagner Skjødt, Specialkonsulent Roskilde Universitet 

Caspar Christensen, Erhvervskonsulent Holbæk Erhvervsforum

Daniel Schwartz Bojsen, Direktør Professionshøjskolen Absalon

 

Moderator er Julie Becher, chef for Læring og Trivsel, Holbæk Kommune.

 

14:30

Tak for i dag 

Afrunding 

Tid til at netværkeFeedback

Sidst opdateret

18.11.2019

Ansvarlig redaktør

Trine Mørck Kristiansen